Nowy rachunek oszczędnościowy


Rachunek oszczędnościowy
może być prowadzony obok rachunku ROR i może służyć jako „skarbonka” do odkładania oszczędności, które można w każdej chwili wykorzystać bez utraty odsetek.

Rachunek oszczędnościowy to:

 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku;
 • brak minimalnej wpłaty;

 • oprocentowanie zmienne: 0,10% w skali roku;

 • nieograniczone wpłaty oraz wypłaty w dowolnej wysokości;

 • zachowanie odsetek, jeśli zechcesz wypłacić środki z rachunku;

 • odsetki dopisywane co miesiąc;

 • jedna wypłata w miesiącu bez żadnych opłat, koszt każdej następnej wypłaty w miesiącu wynosi 10 zł;

 • rachunek dostępny dla Posiadaczy rachunku ROR;

 • dostęp do rachunku przez Internet oraz w placówkach Banku.


Na rachunku oszczędnościowym Twoje środki są oprocentowane tak, jak na lokacie, ale możesz z nich skorzystać w każdej chwili, nie tracąc odsetek.

 

Informacje dodatkowe:

 • do jednego rachunku ROR może zostać otwarty tylko jeden rachunek oszczędnościowy;
 • do rachunku oszczędnościowego nie są wydawane karty płatnicze;

 • depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów)

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług powiązanych z rachunkiem oszczędnościowym 

  Warunki i tryb gwarantowania środków przez BFG 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.

 

Rachunek można otworzyć w każdej placówce Banku. Zapraszamy.