Tabela oprocentowania

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu:

          Tabela oprocentowania produktów bankowych (format PDF)


Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja
Adobe Acrobat Reader.