Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu udzielane są w złotych polskich osobom fizycznym z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych w szczególności z:

 • budową, rozbudową domu – (łącznie z zakupem działki budowlanej),
 • nadbudową, przebudową lub adaptacją budynku,

 • zakupem domu, mieszkania od dewelopera lub na rynku wtórnym,

 • uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • remontem i modernizacją domu lub mieszkania,

 • zamianą domu lub mieszkania,

 • zakupem działki budowlanej lub rekreacyjnej.

W ramach kredytów mieszkaniowych Bank oferuje:

Kredyt mieszkaniowy WYMARZONY DOM


Prowizja od udzielonego kredytu:  tylko 1,5 %

Atrakcyjne oprocentowanie wynosi: WIBOR 3M + marża 3,0 pp. = 3,24% (aktualna średnia stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego wynosi: 0,24).

Prowizja za przygotowanie wniosku: 0 zł,

Prowizja za przeprowadzenie kontroli: 0 zł,

Okres kredytowania - do 30 lat,

Możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,

Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych opłat,

Finansujemy nawet do 85% inwestycji (udział własny ustalany indywidualnie w zależności od celu i kwoty kredytu),

Wypłata w transzach lub jednorazowo,

Dogodna forma spłaty kredytu - raty równe bądź malejące.

 

 Informacje dodatkowe:

 • Informacja dla Klientów Banku o ryzyku zmiennej stopy procentowej (format PDF),

 • Informacje dotyczące oprocentowania kredytu "Wymarzony Dom":

  • Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i marży Banku,

  • Wysokość stawki bazowej obowiązującej w danym okresie kwartalnym, ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres obowiązywania oprocentowania,

  • Zmiana wysokości oprocentowania następuje odpowiednio do zmiany stopy WIBOR 3M i obowiązuje w całym okresie kwartalnym.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 3,47% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 170 000,00 zł spłacana w 216 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie: 1039,67 zł każda. Stopa oprocentowania kredytu: WIBOR 3M + marża 3,0 pp. = 3,22% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 227 289,26 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 170 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 57 289,26 zł, na który składają się: odsetki 54 569,26 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 550 zł oraz prowizja przygotowawcza 170 zł). Warunki oferty – wg stanu na 15.03.2021 r. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

  Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM


Atrakcyjne oprocentowanie - 6,1% (oprocentowanie zmienne),

Prowizja od udzielonego kredytu:  tylko 1,5%

Prowizja za przeprowadzenie kontroli - 0 zł,

Okres kredytowania - do 25 lat,

Możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,

Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych opłat,

Finansujemy nawet do 85% inwestycji (udział własny ustalany indywidualnie w zależności od celu i kwoty kredytu)

Wypłata w transzach lub jednorazowo,

Dogodna forma spłaty kredytu - raty malejące.

Kredyt na zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej podlega spłacie do 10 lat.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 6,51% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 170 000,00 zł spłacana w 216 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie: 1299,07 zł każda. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 6,10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 283 320,14 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 170 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 113 320,14 zł, na który składają się: odsetki 110 600,14 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 550 zł oraz prowizja przygotowawcza 170 zł). Warunki oferty – wg stanu na 15.03.2021 r. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.