Hasło telefoniczne

Hasło telefoniczne to wygodna usługa, która umożliwia uzyskanie za pomocą telefonu informacji o bieżącym stanie rachunku oraz ostatnich operacjach.

W celu zachowania bezpieczeństwa Bank informuje Klienta o saldzie na rachunku po podaniu przez Klienta hasła.

W celu uruchomienia usługi wystarczy wypełnić w jednostce Banku dyspozycję o usługę na hasło telefoniczne oraz ustalić własne hasło, które może składać się z dowolnego ciągu znaków (zarówno samych cyfr, samych liter bądź cyfr i liter pomieszanych razem).

 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.