Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna forma rozliczeń bezgotówkowych, która ułatwia dokonywanie regularnych płatności z tytułu opłat za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, a nawet spłaty kredytów.

Korzystanie z polecenia zapłaty pozwoli Państwu na terminową realizację zobowiązań bez konieczności udawania się do banku, wpłynie na oszczędność czasu i zwolnienie z obowiązku pilnowania terminów spłat. Do Państwa obowiązków będzie należało jedynie zapewnienie na rachunku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.
 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.