Przelewy krajowe

Bank pobiera opłaty za realizacje płatności krajowych według taryfy opłat i prowizji.

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Godziny graniczne realizacji przelewów (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionego pliku wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.


Słownik pojęć:

  • SORBNET – to system umożliwiający rozliczanie w czasie rzeczywistym. Podstawową zaletą użycia systemu SORBNET z punktu widzenia klienta jest szybkość. SORBNET przyjmuje zlecenia w sposób ciągły, a od wysłania zlecenia przez bank zleceniodawcy do odebrania go przez bank odbiorcy mija zaledwie kilka minut.