Władze

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Wojciech Kulak

- Prezes Zarządu

Danuta Pogwizd

- Wiceprezes Zarządu

Wiesław Klag

- Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Zbigniew Dziedzina

- Przewodniczący Rady

Stanisława Duda

- Zastępca Przewodniczącego Rady

Grażyna Obrzud

- Sekretarz Rady

Helena Zając

- Członek Rady

Stanisław Tokarczyk

- Członek Rady

Antoni Piętka

- Członek Rady

Andrzej Gizicki

- Członek Rady