Lokaty

Bank oferuje Klientom Instytucjonalnym lokaty terminowe:

  • w złotych (oprocentowanie zmienne bądź stałe);
  • w walutach EUR oraz USD (oprocentowanie zmienne bądź stałe).

Wysokość oprocentowania oraz terminy dla poszczególnych lokat określone są w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.


Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.