Rachunki

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu oferuje prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych dla:

 • jednostek budżetowych,
 • instytucji finansowych,

 • instytucji i organizacji społecznych, politycznych oraz zawodowych,

 • fundacji,

 • stowarzyszeń,

 • wspólnot mieszkaniowych,

 • innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej.

Korzyści z posiadania rachunku bankowego:

 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach - PLN, USD, EUR, GBP,
 • możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby rachunków pomocniczych, w tym również w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP,

 • szybki i wygodny dostęp do rachunku poprzez bankowość internetową lub Home Banking,

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych (sprawdź gwarancje depozytów),

 • możliwość ustanowienia nieograniczonej liczby pełnomocników do rachunku.

 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS badź telefon.


Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

  Pobierz Godziny graniczne realizacji przelewów (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.