Ubezpieczenia

Bank oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, są to:

Ubezpieczenie AGRO

Pakiet skierowany jest do rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolniczą. Ubezpieczenie AGRO to jednolity produkt ubezpieczenia gwarantującego kompleksową ochronę gospodarstw rolnych i firm AGRO. Pakiet obejmuje:

 • ubezpieczenia obowiązkowe:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,

  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 • Ubezpieczenia dobrowolne:

  • ubezpieczenie mienia gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych,

  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

  • AGRO - CASCO,

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności,

  • dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

  • komercyjne ubezpieczenie upraw - program ubezpieczeniowy uzupełniający ubezpieczenia z dotacją budżetu państwa,

  • Grupowe Ubezpieczenie na Życie.

Przyjdź do naszego Banku i wybierz dla siebie odpowiedni pakiet ubezpieczeń.