Karty

W ramach kart płatniczych dla osób prowadzących gospodarstwa rolne Bank oferuje:

Karta Visa Business z mikroprocesorem

Karta płatnicza Visa Business to nowoczesna forma dysponowania swoimi oszczędnościami zgromadzonymi na rachunku. Przeznaczona do wypłacania pieniędzy w bankomacie oraz płacenia za towary i usługi w sklepach, na stacjach, jak i poprzez Internet.

Posiadacze kart płatniczych mogą wypłacać pieniądze bez prowizji z ponad 4000 bankomatów rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Aktualna lista wszystkich bankomatów znajduje się w wykazie bankomatów bezprowizyjnych.


Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (22) 539 50 50 - czynny 24h na dobę,
 • osobiście w dowolnej placówce Banku.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty.

W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku, uczestniczącym w systemie VISA.

 Wydanie i obsługa karty Visa Business:  0 zł

Karta kredytowa VISA

Karta kredytowa VISA to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i kredyt zawsze pod ręką. Dzięki karcie kredytowej Posiadacz karty nie angażuje własnych środków oraz może robić zakupy zawsze, kiedy ma na to ochotę.

Karta kredytowa VISA Classic to:

 • 51 dni bez odsetek,
 • wydanie i wznowienie bez opłat,

 • możliwość bezpłatnego użytkowania,

 • maksymalny limit do 20 000 zł,

 • minimalna wymagana spłata zadłużenia tylko 3% min. 40 zł miesięcznie,

 • możliwość uzyskania dla osób z dochodami netto już od 800 zł.

 3 x BEZ OPŁAT

 • wydanie karty - bez opłat,
 • wznowienie karty - bez opłat,

 • użytkowanie karty - bez opłat, jeśli będziesz aktywnie korzystać z karty tzn:
   - jeśli po 11 miesiacach od dnia wydania karty wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi co najmniej 6600 zł – bez opłat,
    - od 2 roku użytkowania, jeżeli w dniu generowania zestawienia operacji wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym co najmniej 600 zł – bez opłat.

Jak działa karta kredytowa?
Wraz z kartą otrzymujesz do swojej dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank wymaga spłaty jedynie 3% (min. 40 zł) miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie wynikające z dokonanych transakcji bezgotówkowych w terminie podanym na wyciągu (do 21 dni od daty otrzymania wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek. Jeśli spłacisz tylko część zadłużenia - zapłacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. Pamiętaj na spłatę masz aż 51 dni!

Karta kredytowa umożliwia:

 • zapłatę za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA, w tym również przez Internet, przez telefon i np. w taksówkach,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,

 • wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logiem VISA,

 • wypłatę gotówki w wybranych punktach handlowo-usługowych ramach usługi Visa cash back,

 • sprawdzenie wysokości wolnych środków oraz wydruk mini wyciągu w bankomatach świadczących taką usługę,

 • dokonanie zmiany numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę.

Karta wydawana jest na 3 lata.

W przypadku utraty karty (zagubienie lub kradzież) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem telefonu (22) 539 50 50 - czynny 24h na dobę,
 • osobiście w dowolnej placówce Banku.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty.

Ponadto Posiadacze karty objęci są dodatkowo bezpłatnym Pakietem Bezpieczna Karta oferowanym we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Concordia:

 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.