Rachunki

Rachunk bieżący dla rolników służy do przeprowadzania wszelkich rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną rolniczą działalnością gospodarczą oraz gromadzenia środków pieniężnych. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy, bezpośredni dostęp do środków finansowych oraz wygodne zarządzanie środkami finansowymi.

Korzyści z posiadania rachunku bieżącego dla rolników:

 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach - PLN, USD, EUR, GBP,
 • możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby rachunków pomocniczych, w tym również w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP,

 • łatwy i szybki dostęp do rachunku na terenie całego kraju - dzięki międzynarodowej karcie VISA,

 • wygodny dostęp do rachunku poprzez bankowość internetową lub Home Banking,

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych:

 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,

 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych (sprawdź gwarancje depozytów),

 • możliwość ustanowienia nieograniczonej liczby pełnomocników do rachunku.

 • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS badź telefon.
   

  Wyciąg z taryfy opłat i prowizji: Opłata:
   - otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego  20 zł
   - prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego  0 zł
   - wpłaty gotówkowe na rachunek   bez opłat
   - wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego   0,15% min 2 zł

 Bank prowadzi również rachunki walutowe w trzech walutach wymienialnych: EUR, USD, GBP.
 

Dokumenty wymagane do założenia rachunku:

 • nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego,
 • numer NIP,

 • dowód tożsamości z numerem PESEL,

 • wypełnienie formularza o otwarcie rachunku.


Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

  Pobierz Godziny graniczne realizacji przelewów (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.