Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący dla firm przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rachunek mogą otworzyć osoby prawne oraz soby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Korzyści z posiadania rachunku bieżącego dla firm:

  • możliwość prowadzenia rachunku w walutach - PLN, USD, EUR, GBP,
  • możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby rachunków pomocniczych, w tym również w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP,

  • łatwy i szybki dostęp do rachunku na terenie całego kraju - dzięki międzynarodowej karcie firmowej VISA Business,

  • wygodny dostęp do rachunku poprzez bankowość internetową lub Home Banking,

  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,

  • korzystanie z dodatkowych środków finansowych:

  • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,

  • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych (sprawdź gwarancje depozytów),

  • możliwość ustanowienia nieograniczonej liczby pełnomocników do rachunku.

  • informacje o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach w formie komunikatów SMS badź telefon.


Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dowiedz się więcej na temat gwarancji depozytów).
 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

  Pobierz Godziny graniczne realizacji przelewów (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.