Kredyty gotówkowe

 Wysokość oprocentowania poszczególnych rodzajów kredytów konsumpcyjnych określona jest w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w części A Tabeli.

 

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt konsumencki odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych.

Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu są stałe wpływy na ROR.

Kredyt odnawialny w ROR to:

 • wygoda - z kredytu można skorzystać w każdej chwili,
 • udzielany do wysokości 6-krotnych stałych wpływów przekazywanych na konto,

 • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku ROR,

 • niskie oprocentowanie: 7,2% w skali roku (oprocentowanie zmienne),

 • udzielany na okres od 1 roku do 5 lat,

 • prowizja od 2% do 5% w zależności od zadeklarowanego okresu spłaty,

 • najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,

 • odsetki naliczane są wyłącznie od wykorzystanej części przyznanego kredytu.

Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w otrzymaniu kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, pod warunkiem, że Klient posiada zdolność kredytową.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,66% przy następujących założeniach: kredyt wypłacony jednorazowo, kwota kredytu maksymalnie wykorzystana przez cały okres kredytowania, kredyt udzielony na okres 24 miesięcy, całkowita kwota kredytu 3 000,00 zł. Stopa oprocentowania kredytu 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 3 389,05 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 3 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 389,05 zł, na który składają się: odsetki 329,05 zł, prowizja za udzielenie kredytu 60,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

  

Kredyt Idealny

Kredyt Idealny udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne w złotych polskich, bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

Kredyt Idealny to:

 • atrakcyjne oprocentowanie ustalane w zależności od długości okresu, na który udzielany jest kredyt,
 • prowizja od udzielonego kredytu od 2,5 – 5% kwoty przyznanego kredytu (jej wysokość zależy od zadeklarowanego okresu spłaty zadłużenia),

 • kwota kredytu ustalana indywidualnie w oparciu o posiadaną zdolność kredytową.

Wysokość oprocentowania kredytu w poszczególnych okresach zostało przedstawione w Tabeli oprocentowania produktów bankowych w części A Tabeli.
  

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 10,17% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10 000 zł spłacana w 36 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 313,49 zł. Stopa oprocentowania kredytu 8% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 11 535,55 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 1535,55 zł, na który składają się: odsetki 1285,55 zł, prowizja za udzielenie kredytu 250 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

 

Kredyt na opał

Kredyt na opał udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne w złotych polskich, bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków. Charakteryzuje się tym, iż jest to tani kredyt, którym można sfinansować np. zakup opału na zimę nie ponosząc przy tym wysokich kosztów (niskie oprocentowanie oraz brak prowizji).

Kredyt na opał to:

 • oprocentowanie stałe: 6,5 % w skali roku,
 • prowizja od udzielonego kredytu:  0 zł,

 • maksymalna kwota kredytu: do 10 000 zł,

 • okres kredytowania: do 12 miesięcy,

 • przejrzyste warunki - bez ukrytych opłat.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 12,11% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 2 000,00 zł spłacana w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie 177 zł z tym, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą. Stopa oprocentowania kredytu 6,5% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 2 133,92 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 2 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 133,92 zł, na który składają się: odsetki 133,92 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł oraz opłata przygotowawcza 0,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

 

Pliki do pobrania:

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.