Kredyt szkolny

    Bank oferuje kredyt szkolny do kwoty 2.000,- z terminem spłaty 12 miesięcy. Oprocentowany 10,0% w skali roku (zmienne)

    Z A P R A S Z A M Y