Uwaga – Przestępcy podszywają się pod banki!

  W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub np. policjantem.

   Najpopularniejsze przykłady rozmowy:

  Przestępcy bardzo dobrze potrafią posługiwać się technikami manipulacji. Ponadto w celu uwiarygodnienia kontaktu, potrafią na telefonie ofiary wyświetlić numer telefonu lub nazwę zaufanej instytucji (np. banku). 

  Oszuści przed wykonaniem połączenia przygotowują się do rozmowy, tak by była ona wiarygodna i uśpiła czujność klienta. Przede wszystkim dokonują wyboru, za kogo poda się osoba dzwoniąca. Znane są przypadki, w których przestępcy podszywali się pod:

  • doradców bankowych,
  • dział techniczny lub bezpieczeństwa banku, 
  • policjanta, 
  • prokuratora 
  • pracownika Komisji Nadzoru Finansowego.

  Przypominamy, iż nie wolno udostępniać innym (bez względu na pełnioną przez nich funkcję) swoich danych logowania do bankowości internetowej (identyfikator, hasło) oraz haseł autoryzacyjnych. Przestępcy mają wówczas pełną kontrolę nad środkami zgromadzonymi na rachunkach i dokonują ich kradzieży.

  Więcej informacji na stronie internetowej Związku Banków Polskich.