Planowana przerwa w dostępie do usługi Express Elixir

    Usługa będzie niedostępna ze względu na prace w infrastrukturze Banku BPS od godziny 20:00 dnia 03.09.2021 r. do godziny 20:00 dnia 05.09.2021 r. Transakcje przekazane w tym czasie do rozliczenia zostaną odrzucone.