Instrukcje do złożenia wniosku o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu przedstawia instrukcje do złożenia wniosku o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0 dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

   

  Instrukcja dla MIKROFIRM oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Bankowość Internetowa:

    Instrukcja złożenia wniosku o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0 dla MIKROFIRM (format PDF)

    Instrukcja złożenia wniosku o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0 dla MŚP (format PDF)

   

  Instrukcja dla MIKROFIRM oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Bankowość Korporacyjna:

    Instrukcja złożenia wniosku o umorzenie subwencji PFR Tarcza 1.0 dla MŚP (format PDF)

   

  Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.