Bankowość internetowa - urządzenia zaufane

  Od 12 kwietnia Bank umożliwi dodanie urządzenia wykorzystywanego do logowania (komputer, laptop, smartfon lub tablet) jako urządzenia zaufanego.

   Jeśli chcesz, aby logowanie było wygodniejsze, dodaj swój komputer jako urządzenie zaufane. Dzięki temu nie będziesz musiał, na tym urządzeniu, potwierdzać logowania do bankowości internetowej dodatkowym kodem SMS lub aplikacją mobilną.

   
  W celu dodania urządzenia jako zaufanego należy:
  1. Podczas logowania zaznaczyć „Zapisz urządzenie (…) jako moje urządzenie zaufane”. Komunikat będzie widoczny tylko w przypadku, gdy urządzenie i przeglądarka spełniają wymogi potrzebne do uznania ich jako zaufane.
    
  2. Sprawdź, czy dane urządzenia są poprawne.
    
  3. Zapoznaj się z oświadczeniem i zaakceptuj je, jeśli zgadzasz się na uznanie tego urządzenia jako zaufane.
    
  4. Potwierdź dodanie zaufanego urządzenia narzędziem autoryzacji (np. kodem SMS, aplikacją mobilną).

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontak z Centralą Banku.
  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu