Zebranie Grupy Członkowskiej - 19.03.2021 r.

  Informacja o zebraniu Członków Banku Spółdzielczego, które odbędzie się w dniu 19 marca 2021 r.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, iż w dniu 19 marca 2021 roku o godzinie 1600 w Starym Sączu w lokalu Banku Spółdzielczego przy ul. Daszyńskiego 11 odbędzie się

  Zebranie Członków Banku Spółdzielczego.

  na którym przedstawione zostanie:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2020 rok
  2. Informacja o proponowanych uchwałach do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
  3. Informacja o planie działania Banku na rok 2021.

  Zarząd Banku Spółdzielczego