Informacja o planowanej przerwie w usłudze mojeID oraz Profil Zaufany

    Ministerstwo Cyfryzacji przekazało informację, iż w dniach 17.09.2020 r. oraz 19.09.2020 r. w godzinach do 20:00 do 00:05 wystąpi niedostępność usług mojeID oraz Profilu Zaufanego. 

    Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Cyfryzacji przekazuje informację, iz w związku z planowanymi pracami serwisowymi wystąpi niedostępność usług mojeID oraz Profilu Zaufanego.

    Niedostępność wystąpi w dniach:

    • 17.09.2020 r. w godzinach 20:00 - 00:05
    • 19.09.2020 r. w godzinach 20:00 - 00:05