MojeID - usługa cyfrowej weryfikacji tożsamości.

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje o uruchomieniu usługi MojeID, czyli potwierdzania tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych. Można również uzyskać dostęp do Profilu Zaufanego.

   

   

  MojeID to bezpieczne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości online w usługach publicznych i komercyjnych. Dzięki wykorzystaniu tożsamości cyfrowej mojeID dana osoba może potwierdzić, że jest tym, za kogo się podaje. Dla instytucji czy firmy, wobec której trzeba potwierdzić swoją tożsamość, dane pochodzą z zaufanego źródła, czyli od podmiotów określanych jako dostawcy tożsamości. Każdy Bank Spółdzielczy, który do tej usługi przystąpił, jest dostawcą tożsamości. Identyfikacja klienta następuje w momencie zakładania konta bankowego – potwierdzanie tożsamości opiera się na danych posiadanych przez dostawcę tożsamości – bank.

  Dzięki mojeID wiele spraw, które wcześniej wymagały osobistego stawiennictwa w urzędach czy firmach można będzie załatwić drogą elektroniczną.

  Usługa mojeID pozwala również na uwierzytelnienie się w procesie uzyskania dostępu do usług publicznych oferowanych przez administrację publiczną w ramach tzw. Węzła Krajowego (login.gov.pl – miejsce, w którym dostępne są usługi publiczne oferowane przez urzędy oraz inne jednostki administracji publicznej podłączone do Węzła Krajowego). Za pośrednictwem Węzła Krajowego klienci podłączonych banków mogą również założyć Profil Zaufany.

  Profilem Zaufanym można posługiwać się w relacjach z organami administracji państwowej i samorządowej, gdy w ramach realizowanych w trybie online spraw wymagane jest dodatkowe potwierdzenie/podpisanie składanego dokumentu czy wniosku. Chcąc założyć Profil Zaufany należy udać się osobiście do jednego z urzędów lub skorzystać z usług bankowości internetowej wybranych banków, do których należą już Banki Spółdzielcze.

  Umożliwienie obsługi Profilu Zaufanego wraz z wdrożeniem usługi mojeID przez Banki Spółdzielcze zostało zrealizowane w ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową i Ministerstwem Cyfryzacji.

  Jakie sprawy będzie mógł załatwić zdalnie klient Banku Spółdzielczego, który wdroży mojeID i Profil Zaufany? Jak to będzie praktycznie wyglądało?

  Korzystając z Profilu Zaufanego klient może online zamówić różne dokumenty urzędowe, np. odpis aktu urodzenia, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zarejestrować działalność gospodarczą, sprawdzić punkty karne, itp. – wszystkie sprawy opisane są na stronie www.gov.pl. To duże ułatwienie dla wszystkich klientów firmowych i indywidualnych, którym brakuje czasu na wizyty w urzędach.

  Korzystanie z mojeID i Profilu Zaufanego jest proste i intuicyjne dla każdego, kto używa bankowości internetowej. Podczas załatwiania sprawy na stronie urzędu lub firmy (np. ubezpieczyciela czy dostawcy gazu) w momencie potwierdzania tożsamości, należy wybrać ikonę z nazwą BPS. W kolejnym kroku trzeba wskazać swój Bank Spółdzielczy, wpisując nazwę w wyszukiwarce lub wybierając z rozwijanej listy. Po kliknięciu następuje przekierowanie do bankowości internetowej. W procesie autoryzacji bank uwalnia dane dotyczące tożsamości klienta. Proces ten można porównać do pokazania w urzędzie dowodu osobistego. Co istotne klient każdorazowo wyraża swoją zgodę na zakres i cel przekazywanych danych. W kolejnym kroku bankowość internetowa automatycznie się zamyka i następuje powrót na stronę, na której klient załatwiał daną sprawę. 

  Podsumowując:

  MojeID służy do logowania się do „Profilu zaufanego” (wykorzystywany do kontaktu z wszystkimi urzędami państwowymi i samorządowymi, np. US, ZUS, urzędy wojewódzkie, miejskie, gminne, ośrodki pomocy społecznej); obywatel.gov.pl (jak również do uruchomienia aplikacji mObywatel, w której znajdują się: mTożsamość – wirtualny dowód osobisty; eRecepta – informacje o wystawionych receptach wraz z kodami do realizacji recept w aptekach; mPojazd – informacja o swoich pojazdach oraz terminach ważności OC i badania technicznego; inne informacje); do PUE ZUS.