Komunikat Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

    Dotyczy skróconego czasu pracy w związku ze stanem epidemii COVID-19  

    Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 wprowadził skrócony czas pracy Centrali do godziny 1515.

     
    Wszystkie przelewy zaksięgowane w formie elektronicznej po godzinie 1600 wysyłane są w następnym dniu roboczym.