Drobne zmiany wyglądu systemu bankowości internetowej

    21 maja 2020 r. wprowadziliśmy drobne zmiany w wyglądzie systemu bankowości internetowej. 

    Zmiany mają na celu podniesienie czytelności interfejsu poprzez m.in.: zmianę kolorystyki lewego menu, dodanie nowych przycisków, pogrubienie liter, ujednolicenie odstępów, modyfikacje opisów i nazw przycisków.

    Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa przychylnością oraz przyczynią się do jeszcze bardziej wygodnego i efektywnego korzystania z systemu bankowości internetowej.