Możliwość odroczenia spłat rat kredytowych

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu udostępnia wnioski o odroczenie spłat rat kredytowych w ramach wsparcia związanego z trudnościami ekonomicznymi wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19

  W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu umożliwia odroczenie spłat rat kredytowych dla osób i firm objętych skutkami pandemii.


  W celu skorzystania z możliwości odroczenie spłat rat kredytowych należy pobrać Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych, uzupełnić go i przesłać do Banku.

  Wniosek można dostarczyć:
   
  1. Za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kredyty@bsstarysacz.pl – wniosek powinien być podpisany i przesłany w formie skanu bądź zdjęcia;
    
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (listem) na adres siedziby Banku;
    
  3. Do skrzynki pocztowej Banku znajdującej się przy budynku siedziby Banku (ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz);
    
  4. Osobiście do Placówki Banku.
   
  Wnioski o odroczenie spłat rat kredytowych w ramach wsparcia związanego z trudnościami ekonomicznymi wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19:
   

            Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych - Klienci indywidualni

            Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych - klienci instytucjonalni

   

  Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.

   
   W razie pytań służymy Państwu pomocą. Bezpośredni kontakt do działu kredytów: 18 446 14 24