Wnioski

Wnioski o odroczenie spłat rat kredytowych w ramach wsparcia związanego z trudnościami ekonomicznymi wynikające z pandemii koronawirusa COVID-19:

          Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych - Klienci indywidualni

          Wniosek o odroczenie spłaty rat kredytowych - klienci instytucjonalni

 

 

 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.