Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 1. Aplikacja mobilna Nasz Bank (zwana dalej Aplikacją) umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Starym Sączu (zwanego dalej Bankiem) z urządzenia mobilnego.
   
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
   
 3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

  a) komunikuje się z systemami Banku z użyciem mechanizmów szyfrujących,

  b) uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  - pamięci,
  - komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  - informacji o lokalizacji,
  - aparatu fotograficznego,
  - danych kontaktów.
   

 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
   
 5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
   
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
   
 7. Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www Banku.