Reklamacje

 Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

  Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji (format PDF)

  Zasady rozpatrywania reklamacji Concordia (format PDF)

  Formularz reklamacyjny Concordia (format PDF)

 

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.