Kredyty mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Starym Sączu udzielane są w złotych polskich osobom fizycznym z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanych w szczególności z:

 • budową, rozbudową domu – (łącznie z zakupem działki budowlanej),
 • nadbudową, przebudową lub adaptacją budynku,

 • zakupem domu, mieszkania od dewelopera lub na rynku wtórnym,

 • uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • remontem i modernizacją domu lub mieszkania,

 • zamianą domu lub mieszkania,

 • zakupem działki budowlanej lub rekreacyjnej.

W ramach kredytów mieszkaniowych Bank oferuje:

Kredyt mieszkaniowy WYMARZONY DOM


Prowizja od udzielonego kredytu:  tylko 1,5 %

Atrakcyjne oprocentowanie wynosi: WIBOR 3M + marża 2,7 pp. = 4,42% (aktualna średnia stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego wynosi: 1,72).

Prowizja za przygotowanie wniosku: 0 zł,

Prowizja za przeprowadzenie kontroli: 0 zł,

Okres kredytowania - do 30 lat,

Możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,

Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych opłat,

Finansujemy nawet do 85% inwestycji (udział własny ustalany indywidualnie w zależności od celu i kwoty kredytu),

Wypłata w transzach lub jednorazowo,

Dogodna forma spłaty kredytu - raty równe bądź malejące.

 

 Informacje dodatkowe:

 • Informacja dla Klientów Banku o ryzyku zmiennej stopy procentowej (format PDF),

 • Informacje dotyczące oprocentowania kredytu "Wymarzony Dom":

  • Kredyt oprocentowany jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej WIBOR 3M i marży Banku,

  • Wysokość stawki bazowej obowiązującej w danym okresie kwartalnym, ustalana jest w oparciu o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego jako średnia arytmetyczna z kwartału poprzedzającego okres obowiązywania oprocentowania,

  • Zmiana wysokości oprocentowania następuje odpowiednio do zmiany stopy WIBOR 3M i obowiązuje w całym okresie kwartalnym.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 4,71% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł spłacana w 240 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych, pierwsza rata w kwocie: 1576,79 zł. Stopa oprocentowania kredytu: WIBOR 3M + marża 2,7 pp. = 4,43% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 377 157,87 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 130 907,87 zł, na który składają się: odsetki 127 157,87 zł oraz prowizja za udzielenie kredytu 3 750 zł. Warunki oferty – wg stanu na 19.02.2016 r. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty..
 Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM


Atrakcyjne oprocentowanie - 6,1% (oprocentowanie zmienne),

Prowizja od udzielonego kredytu:  tylko 1,5%

Prowizja za przeprowadzenie kontroli - 0 zł,

Okres kredytowania - do 25 lat,

Możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,

Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych opłat,

Finansujemy nawet do 85% inwestycji (udział własny ustalany indywidualnie w zależności od celu i kwoty kredytu)

Wypłata w transzach lub jednorazowo,

Dogodna forma spłaty kredytu - raty malejące.

Kredyt na zakup działki budowlanej lub rekreacyjnej podlega spłacie do 10 lat.

 

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 7,02% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł spłacana w 120 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych w kwocie: 699,50 zł z tym, że ostatnia rata jest ratą wyrównującą. Stopa oprocentowania kredytu 6,8% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 67 227,28 zł, w tym: całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 17 227,28 zł, na który składają się: odsetki 17 227,28 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł oraz opłata przygotowawcza 0,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


 

  Pobierz Taryfę opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych (format PDF)

  Pobierz Tabelę oprocentowania produktów bankowych (format PDF)

Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.