Biała lista podatników VAT w bankowości internetowej

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu wprowadził możliwość sprawdzenia rachunku na białej liście podatników bezpośrednio w formularzu przelewu w bankowości internetowej.

  Realizując przelew w systemie bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu użytkownik może zweryfikować numer rachunku kontrahenta w bardzo prosty sposób. W tym celu w formularzu przelewu należy:

  1. uzupełnić numer rachunku kontrahenta,
  2. wybrać przycisk lupy z dopiskiem VAT znajdujący się po prawej stronie od numeru rachunku kontrahenta;
  3. wpisać NIP kontrahenta.
  System poinformuje, czy rachunek kontrahenta figuruje w rejestrze.
   
  Obowiązek weryfikacji, czy płatność za fakturę jest wykonywana na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (na tzw. białej liście podatników VAT), obowiązuje od 1 września 2019 r. Ustawa wdrażająca białą listę przewiduje, że dokonanie po 1 stycznia 2020 r. przelewu z tytułu transakcji powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy inny niż znany organom podatkowym, będzie zagrożone sankcją w postaci braku prawa zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za VAT wynikający z faktury opłaconej na rachunek inny niż wynikający z udostępnionej bazy.
   
  Rozwiązanie Banku Spółdzielczego w Starym Sączu umożliwia użytkownikom wygodne narzędzie, dzięki któremu mogą oni wypełnić nałożony obowiązek i dalej dokonywać transakcji bez dodatkowych utrudnień.