Aplikacja mobilna dla systemów Android oraz iOS (iPhone)

  Informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty natywnej aplikacji mobilnej przeznaczonej na urządzenia z systemami Android oraz Apple iOS (iPhone).

   
  Od teraz aplikacja mobilna dostępna jest zarówno dla systemów Android do pobrania ze sklepu Google Play pod nazwą Nasz Bank oraz dla systemu iOS (iPhone) do pobrania ze sklepu App Store pod nazwą BS Stary Sącz - Nasz Bank. 

  Z usługi mogą korzystać wszyscy Klienci Banku będący użytkownikami Bankowości Internetowej.

   

  Podstawowe funkcjonalności:

  • prezentacja dostępnych środków i ostatniej operacji przed zalogowaniem,
  • obsługa produktów bankowych:
  • rachunki (lista rach., salda, informacje),
  • lokaty (lista lokat, salda, informacje),
  • kredyty (lista kredytów, opis, harmonogram, informacje),
  • historia operacji, filtrowanie, szukanie zaawansowane,
  • realizacja przelewów: jednorazowe, zdefiniowane, ZUS, US, przelewy QR (przelew uzupełnia się automatycznie po zeskanowaniu kodu QR na fakturze),
  • doładowania telefonów,
  • logowanie: biometryczne (odcisk palca), kodem PIN,
  • wiadomości z banku, 
  • geolokalizacja: wyszukiwanie placówek i bankomatów banku,
  • mobilna autoryzacja.
  • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów dowolnych, zdefiniowanych,
  • QR przelewy (automatyczne wypełnianie danych do przelewu na podstawie QR kodu faktury),
  • geolokalizacja bankomatów oraz placówek.
  Tekst alternatywny

  Korzyści:

  • możliwość autoryzacji operacji zlecanych w bankowości internetowej za pomocą aplikacji bez konieczności przepisywania hasła z SMS,
  • szybki dostęp do rachunków 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na miejsce.
    

  Korzystanie z Aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych:

  • e-PIN – indywidualne hasło dostępu klienta do Aplikacji. Jest ciągiem cyfr, musi mieć co najmniej 5 znaków, maksymalnie 20, pozwala na zalogowanie się do Aplikacji i na autoryzację wykonywanych operacji, 
  • użytkownicy Aplikacji mogą logować się wykorzystując cechy biometryczne (odcisk palca lub geometrię twarzy).

  Ważne:

  • dbaj o bezpieczeństwo Twojego urządzenia mobilnego, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane aktualizacje,
  • nie udostępniaj innej osobie kodu e-PIN do logowania w aplikacji mobilnej, 
  • Bank będzie wysyłał komunikaty do użytkowników tylko i wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej, w aplikacji po zalogowaniu lub w powiadomieniach push,
  • Bank nigdy i w żadnej formie nie będzie Cię prosił o podanie kodu dostępu (kodu e-PIN) do aplikacji mobilnej.

   

  Pierwszym krokiem jest instalacja aplikacji ze sklepu

                    

  Następnie uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:

         

  Zaloguj się do bankowości internetowej i wybierz Ustawienia - Kanały dostępu i urządzenia - Dodaj urządzenie: 

  Następnie:

  • podajemy nazwę urządzenia
  • wpisujemy otrzymany kod z SMS
  • skanujemy QR kod wyświetlony w bankowości internetowej
  • ustalamy e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami

   

  Instrukcja instalacji, uruchomienia i obsługi Aplikacji mobilnej Nasz Bank.

    Aplikacja mobilna Nasz Bank - Instrukcja użytkownika (format PDF)

  Do przeglądania wyżej wymienionych plików wymagana jest aplikacja umożliwiająca otwarcie plików zapisanych w formacie PDF, np. darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader.