Nowy sposób logowania od 14 września 2019 r.

  Z uwagi na obowiązek dostosowania systemu bankowości internetowej do zmian prawa w Unii Europejskiej - w życie wchodzi dyrektywa o usługach płatniczych PSD2, zmianie ulegnie sposób logowania do bankowości internetowej.

   Szanowni Państwo,

   
  Z uwagi na obowiązek dostosowania systemu bankowości internetowej do zmian prawa w Unii Europejskiej - w życie wchodzi dyrektywa o usługach płatniczych PSD2, która zwiększy bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, zmianie ulegnie sposób logowania do bankowości internetowej - oprócz identyfikatora i hasła do bankowości internetowej, podczas logowania wymagane będzie podanie dodatkowego hasła.
   
  W związku z powyższym, prosimy o:
   
  1) weryfikację numeru telefonu komórkowego podanego w Banku.  W tym celu należy w lewym bocznym menu wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „MOJE DANE” – w zakładce tej prezentowany jest numer telefonu komórkowego, ze względów bezpieczeństwa z zakrytymi środkowymi trzema liczbami. 
   
  Jeżeli numer telefonu się zgadza proszę przejść do punktu nr 2.
  Jeżeli numer telefonu nie zgadza się bądź nie widnieje w ww. pozycji to należy zgłosić się do placówki Banku w celu podania poprawnego numeru telefonu.
   
  2) stosowanie metody autoryzacji operacji w formie SMS - w tym celu należy w lewym bocznym menu wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „BEZPIECZEŃSTWO” – na samym dole należy odszukać pozycję „Sposób autoryzacji operacji” – jeżeli sposób ten ustawiony jest na „Hasła SMS” nie trzeba nic robić.
  Jeżeli sposób ten ustawiony jest na „Lista haseł”, należy kliknąć przycisk „zmień”, wartość parametru zostanie automatycznie ustawiona na „Hasła SMS”, następnie należy kliknąć „Dalej” oraz „Zatwierdź” – do zatwierdzenia wymaganie będzie podanie hasła z listy papierowej.
  Po zatwierdzeniu zmiany, hasła do autoryzacji operacji oraz hasła do logowania będą przesyłane na numer telefonu podany w Banku (wskazany w zakładce „Ustawienia” -> „MOJE DANE”). 
   
  Jeżeli sposób ten ustawiony jest na „-1” oznacza to, iż możliwość autoryzacji została wyłączona – w takim przypadku należy zgłosić się do Banku.
   

  Zmiana sposobu autoryzacji jest wymagana przez nowe przepisy Unii Europejskiej (dyrektywa o usługach płatniczych PSD2). 
   
  Przypominamy, iż kody jednorazowe wydawane w formie listy papierowej są mniej bezpieczne niż kody jednorazowe przekazywane poprzez wiadomości SMS. Kod przekazany w wiadomości SMS zapewnia dodatkowe zabezpieczanie, tj.:
  - treść wiadomości zawiera opis operacji, która zostanie zatwierdzona przesłanym kodem – Użytkownik może zweryfikować jaką transakcję akceptuje w danym momencie;
  - telefon jest przedmiotem codziennego użytku, przeważnie mamy go przy sobie; 
  - wszystkie telefony posiadają mechanizmy blokady dostępu do urządzenia – PIN, hasło alfanumeryczne, hasła biometryczne (np. odcisk palca) itp. – co powoduje, iż Użytkownik może zastosować dodatkową ochronę dostępu do kodów autoryzacyjnych.
   

  Prosimy o przeprowadzenie wyżej wymienionych czynności. Nowe logowanie będzie obowiązywało od 14 września 2019 r.   
   
  W razie jakichkolwiek problemów bądź chęci skorzystania z pomocy, prosimy udać się do najbliższej placówki Banku – nasi pracownicy przeprowadzą wszystkie czynności za Państwa.
   
   
  Z wyrazami szacunku
  Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu