Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zaprasza Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, iż

  - 6 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Gołkowicach Górnych w lokalu Biblioteki Publicznej;

  - 7 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Moszczenicy Niżnej w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej;

  - 13 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Barcicach w lokalu Biblioteki Publicznej;

  - 14 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Przysietnicy w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej;

  - 17 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Starym Sączu w Centrali Banku przy ul. Daszyńskiego 11

  ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU

  • Grupa Członkowska jest zdolna do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

  Na zebraniu zostanie przedstawione:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2017 rok;
  2. Informacja o proponowanych uchwałach do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu;
  3. Informacja o planie działania Banku za rok 2018;
  4. Wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego
                                                                              w Starym Sączu