Średnie stawki WIBOR

  Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje, że stawki WIBOR będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów kształtują się następująco:

   WIBOR 1M
  średni WIBOR 1M w miesiącu grudniu 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą)

  1,65%

   WIBOR 3M
  średni WIBOR 3M w miesiącu grudniu 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą) 

  1,72%

   WIBOR 3M
  średni WIBOR 3M w IV kwartale 2017 r.
  (dotyczy kredytów mieszkaniowych oraz na działalność gospodarczą)

  1,73%

   WIBOR 6M
  średni WIBOR 6M w miesiącu grudniu 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą)

  1,81%