Zmiana sposobu regulowania składek ZUS

  Ważna zmiana w ZUS od 1 stycznia 2018 r. Od nowego roku każdy płatnik ZUS będzie regulował składki na swój indywidualny numer rachunku.

  Jednym przelewem zostaną opłacone składki na:

  • ubezpieczenie społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

  O identyfikacji, zaksięgowaniu i rozliczeniu wpłaty na koncie będzie decydował tylko numer rachunku składkowego. Przedsiębiorca nie będzie podawał dodatkowych danych, które wymagane są obecnie, takich jak: dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok), numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

  Wszystkie przelewy zdefiniowane na rachunki ZUS w dotychczasowym formacie będą realizowane jedynie do 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie należy zlecić przelew tak jak zwykły przelew krajowy, wprowadzają swój własny numer rachunku ZUS. Przelewy złożone w obowiązującym obecnie formacie będą od 1 stycznia 2018 r. odrzucane z powodu braku zachowania spójności z wymogami regulacyjnymi.

  W związku z planowanym zamknięciem od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowych rachunków dla wpłat składek, ZUS wysyła polecone listy zawierające numer bankowy nowego rachunku.

  Uwaga! Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega: fałszerze mogą wykorzystać moment wysyłania przez ZUS listów, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

  W celu weryfikacji poprawności numeru, ZUS udostępnia wyszukiwarkę NRS dostępną na stronie www.eskladka.pl. Po podaniu danych identyfikacyjnych, system wyświetla numer NRS podatnika. Weryfikacja pozwala upewnić się, że składki odprowadzimy na prawidłowe a nie fałszywe konto. Poprawny rachunek ZUS to zawsze:

  Więcej informacji na temat e-Składki znajdziecie Pańswo na stronie www.zus.pl/eskladka.