Średnie stawki WIBOR

  Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje, że stawki WIBOR będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów kształtują się następująco:

   WIBOR 1M
  średni WIBOR 1M w miesiącu czerwcu 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą)

  1,66 %

   WIBOR 3M
  średni WIBOR 3M w miesiącu czerwcu 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą) 

  1,73 %

   WIBOR 3M
  średni WIBOR 3M w II kwartale 2017 r.
  (dotyczy kredytów mieszkaniowych oraz na działalność gospodarczą)

  1,73 %

   WIBOR 6M
  średni WIBOR 6M w II kwartale 2017 r.
  (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą)

  1,81 %