Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

  Bank Spółdzielczy w Starym Sączu zaprasza Członków Banku na Zebranie Grupy Członkowskiej.

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Starym Sączu zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, iż w dniu 25 marca 2017 r. o godzinie 1000 w Starym Sączu w lokalu Banku Spółdzielczego przy ul. Daszyńskiego 11, 33-340 Stary Sącz, odbędzie się

  ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STARYM SĄCZU

  • Do niniejszej Grupy Członkowskiej przynależą wszyscy członkowie Banku Spółdzielczego w Starym Sączu,
  • Grupa Członkowska jest zdolna do podejmowania uchwał niezależnie od ilości obecnych członków.

  Na zebraniu zostanie przedstawione:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za 2016 rok;
  2. Informacja o proponowanych uchwałach do podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu;
  3. Informacja o planie działania Banku za rok 2017.

                                                                    Zarząd Banku Spółdzielczego
                                                                              w Starym Sączu