Zmiana numeru fax

    Bank Spółdzielczy w Starym Sączu informuje o zmianie numeru dla wiadomości telefaxowych.

    Numer Fax.: (18) 479 14 91